12-04-2021


De fundering is gelegd. BLM zit nu 5 jaar in Helmond. Op een markant punt, de hoek Heeklaan en Kanaaldijk ZW. Het bedrijf is aannemer in grond-, weg-, en waterbouw. En richt zich op zowel bovengrondse als ondergrondse werken. Van de leidingen en kabels in de grond tot asfaltering en aanleg van bovengrondse infrastructuur in inrichting. Roger Feller is sinds enkele maanden commercieel directeur. “We timmeren letterlijk en figuurlijk aan de weg, vanuit drie vestigingen. Wessem, Geleen en Helmond.” De naam BLM Wegenbouw BV zal in de regio Helmond al lang geen onbekende meer zijn. Maar wie en wat er schuil gaat achter de naam zal minder bekend zijn. En hoe BLM Wegenbouw de toekomst van haar rol in de projecten ziet, mag in de hedendaagse infra als vooruitstrevend betiteld worden. De aannemer BLM wordt de aanbieder BLM.

Innovatieve oplossingen

Roger Feller is afkomstig uit Montfort en studeerde civiele techniek en technische bedrijfskunde. Hij werkte zo’n 20 jaar bij een groot ingenieursbureau. Wat deed hem beslissen naar BLM te gaan? “De ambitie om het verschil te maken en samen de strategie te bepalen. Het is in deze sector, om Engelse termen te gebruiken, next level business development. Er liggen veel uitdagingen. We hebben te maken met diverse stakeholders en er is geen ruimte voor fouten. Dagelijks krijgen we te maken met vraagstukken die vragen om innovatieve oplossingen. Ook sturen we te allen tijde op duurzame oplossingen.”

Focus op duurzaamheid

Martijn Schreurs, hoofd bedrijfsbureau bij BLM in Helmond vult aan: “Waar we voorheen alleen maar meters stenen legden of asfalt draaiden, is onze adviesrol steeds belangrijker geworden. Deze verschuiving zal alleen maar verder toenemen. We zijn meer en meer omgevingsmanagers, duurzaamheidsadviseurs en vergunningenmanagers. We hebben altijd en overal te maken met wet- en regelgeving in ruimtelijke ordening. Het duurzaamheidsbeginsel is bij bedrijven doorgedrongen en wij zien ook in hun vragen aan ons dat de focus op duurzaamheid ligt. Alleen al de laadpalen voor elektrische voertuigen vragen om ondergrondse bekabeling en een nieuwe inrichting van een terrein. Zeker nu er vanuit duurzaamheid, ook meer en meer gebruik wordt gemaakt van LZV’s, (lange zware voertuigen
met een grotere draaicirkel) is het opnieuw inrichten van bedrijventerreinen nodig. Wij optimaliseren aanrijdroutes
en adviseren hoe een bedrijventerrein het beste in te richten is. Wij ontwerpen het terrein aan de hand van het primaire bedrijfsproces.”

Veiligheid en kwaliteit

Hun vakmanschap is breder dan menigeen zal vermoeden. Zo beschikt BLM over een eigen kunststofwerkplaats bij de
vestiging op Chemelot in Geleen, waar zij onder andere zelf maatwerk PE-putten maken. Directeur Jorg Huijskens hierover: “Met onze kennis en kunde van kunststoffen ontwerpen realiseren we bijvoorbeeld proceswaterleidingen, bluswaterleidingen of warmwaterleidingen. De uitdagende petrochemische omgeving van Chemelot zorgt ervoor dat wij ons ook specialiseerden in het werken met bedrijven die 24 uur per dag en zeven dagen in de week produceren. Tijd-wegdiagrammen en planningen op minuten-niveau zijn ons bekend. De jarenlange aanwezigheid in deze petrochemische industrie maakt dat wij thuis zijn in omgevingen waar veiligheid en kwaliteit hand in hand gaan.”

Nu al nadenken over 2050

Roger Feller gaat verder: “Circulaire materialen spelen een groei ende rol. In 2050 is de eis dat er geen primaire grondstoffen als zand en grind meer mogen worden gewonnen. Dat betekent dat een bedrijf nu al moet nadenken over haar positie in de keten en eigenaarschap van materialen. Wie nu een duurzame steen gebruikt kan deze dan hergebruiken.” Maar Roger, dan hebben jullie toch minder wegen te maken? “Ja misschien wel. Maar we kunnen en willen juist deel uitmaken van die grondstoffen- en materialenkringloop en er ons bestaansrecht mee beïnvloeden. We verdiepen ons dus steeds meer in de productinnovaties en in het circulair en duurzaam ontwerpen.”

Waarde toevoegen

Roger geeft ook aan dat zij adviseren over wateropvang en -afvoer en toepassing van groenvoorzieningen om terreinen en een omgeving klimaatadaptief te maken. “Een versteende omgeving zorgt voor meer hittestress in de zomer, dus passen we open water en groen toe, ook op bedrijventerreinen. Extra fijn voor de mensen die komen fietsen of een lunchwandeling houden.”

De mensen achter BLM bieden hun kennis en kunde vóór en na de uitvoering aan, maar zeer zeker dus ook nog gewoon in de uitvoering. Projectleider Roel Kaldenhoven licht toe: “We hebben -en zoeken- altijd mensen die gevraagd en ongevraagd vraagstukken kunnen en willen oplossen. Echte vakmensen die
bovendien de juiste houding meenemen om van vakmanschap echt meesterschap te maken. Wij werken voor de overheid en private partijen in allerlei infrastructurele projecten. Dat doen we in de (veelal bekende) contractvormen als UAV(-gc) en samenwerkingsvormen als bouwteam of ketensamenwerking. Sinds enkele jaren bieden we onze kennis en kunde ook steeds meer aan als adviseur en ervaringsdeskundige in ruimtelijke duurzaamheids- en circulariteitsvraagstukken.” Roger vervolgt: “Op dit moment ondersteunen wij de gemeente Venlo bij het objectief bepalen van de restwaarde van circulaire infra-objecten. Voor deze gemeente maken we ook deel uit van de denktank
die zich bezighoudt met de voorbereiding en ontwikkeling van nieuwe circulaire gebouwen en infrastructuur. Met de
gemeente Heerlen en Parkstad-regio werken we samen aan de oprichting van de Betonketen Limburg. Onze kennis delen wij ook in het actieteam Circulaire Ontwerpstrategieën, dit is onderdeel van het Platform Circulair Bouwen 2023.”

Ketensamenwerking

“Ons vakmanschap is echt meesterschap. Dat zien we terug in de projecten en samenwerkingen die we realiseren,” gaat Jorg verder. Zo is BLM sinds jaren actief trekker van het Platform Ketensamenwerking Zuid, een initiatief van de provincie Limburg en onder andere Bouwend Nederland. In dit Platform worden onze kennis van en ervaringen met bouwteams en ketensamenwerkingen gedeeld.

‘Thuis in Helmond!’

BLM bouwt zeker aan wegen, maar niet alleen aan de zichtbare wegen van klinkers, asfalt en beton, maar ook aan de
wegen die hen leiden naar de nieuwe, duurzame en circulaire toekomst. Roger Feller sluit af: “We zijn inmiddels ook thuis in Helmond en willen onze meer-waarde verder aanbieden en laten gelden. Samen met de partners zorgen wij er met onze bekende betrouwbare, open en eerlijke vakmensen voor dat BLM en Helmond een duurzaam mooie toekomst tegemoet gaan!”

 

 

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777