Tijdsplanning 12-04-2020 t/m 22-07-2021
Opdrachtgever Sitech - Royal Haskoning DHV
Locatie Haven Stein


RENOVATIE TRACÉ 189

Het beheer en onderhoud van het industrieterrein Chemelot wordt verzorgd door de asset-owner Sitech en haar adviseur Royal Haskoning DHV. Voor alle beheer- en onderhoudsprojecten gelden beschikbaarheid, compliance, veiligheid, voorspelbaarheid en duurzaamheid als maatgevende prestatie indicatoren.

Bijna 800 hectare en meer dan 150 bedrijven en instellingen, dat is de Chemelot site. Alle proceswater van de gehele Chemelot site wordt, alvorens dit wordt geloosd in de Maas, gereinigd. Onder de gehele Chemelot site lopen meerdere rioolstrengen richting de eigen Integrale Afvalwater Zuivering Installatie (IAZI). Deze rioolstrengen worden gebundeld in de haven van Stein, waarna vervolgens nog 1 streng doorloopt richting de IAZI: tracé 189.

BLM Haven Chemelot (Mei2021) 12

Toekomstbestending

Om de levensduur van deze rioolstreng tracé 189 op een duurzame manier te verlengen, is deze door BLM Industrial Contracting voorzien van een relining met een diameter van 1500 mm, en zijn de rioolputten voorzien van GRE-beplatingen. Om dit gedeelte van het tracé te kunnen renoveren was een complex en op minuten gepland stopprogramma nodig. Buiten de enorme diameter, de diepteligging van dit riool (ontvangstput relining 13 m diep!) en de kwaliteit en kwantiteit (tot 6.000 m3/h!) van het af te voeren afvalwater wordt dit riool met recht de “aorta” van Chemelot genoemd.

De samenstelling van het af te voeren proceswater zorgde voor aanvullende uitdagingen. Het proceswater bevat namelijk sporen van zuren, blauwzuur en vluchtige koolwaterstoffen. Dit kan leiden tot een explosieve en levensbedreigende atmosfeer binnen en in de omgeving van de rioolputten.

One-stop

Als maincontractor was BLM Industrial Contracting verantwoordelijk voor de engineering en de realisatie van de reliningswerkzaamheden inclusief alle bijkomende (voorbereidings-) en projectmanagement werkzaamheden:
• Verzorgen quality assurance (QA)
• Verzorgen quality control (QC)
• Engineering, realisatie en beheer ompompvoorziening gedurende 10 weken
• Engineering en realisatie relining
• Engineering en realisatie GRE beplatingen
• Engineering en realisatie PPleidingen,
• Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden met gebruik van onafhankelijke adembescherming.

Projectverantwoordelijkheid UAV(-gc): Engineering (QA)/ Construct (QC)

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777