Tijdsplanning 23-02-2023
Opdrachtgever Chemelot
Locatie Chemelot


SAMENWERKINGSVORM

Het initiatief voor het project is genomen rond de jaarwisseling van 2021 - 2022. De bedrijven van de Biggelaar Groep zijn in de zomer van 2022 aangehaakt voor in eerste instantie de site-clearence van de bouwplots en daarna de opstart van de engineering van diverse onderdelen. De planning is om voor de kerst van 2023 de status ‘mechanical complete’ te behalen.
Het project wordt uitgevoerd in een alliantie. De deelnemers aan de alliantie zijn:

  • Sitech
  • Fluor
  • BLM Industrial Contracting
  • van den Biggelaar Grond- en Waterbouw
  • Stevacon Bouw
  • MVOI
  • Equans
MCM 23082303200

Verlaadvoorziening haven Stein

Het plaatsen van de heipalen in de haven is met een tolerantie van 20 mm gebeurd. Op dit moment zijn de 1ste remmingssecties in aantocht en zal het laswerk opgestart worden. Voor de uitvoering van de laswerkzaamheden zijn speciale, drijvende lastenten geproduceerd. Door deze aanvullende voorziening creëren we ook op het water optimale condities voor het las- en conserveringswerk. De jetty en de loopbordessen zijn op dit moment in productie en zullen in september worden geplaatst. Op de jetty zal een ‘marine loading arm’ (MLA) geplaatst worden voor het laden en lossen van de schepen.

MCM 23082201179

Bullet Area

De bullets worden gefundeerd op een betonnen plaat van in totaal 2.550 m3. De plaat is gefundeerd op 420 funderingspalen. Op de betonnen plaat komt nog een retainingwall van 8,5 m hoog te staan met een dikte van 1,5 m. Voor de storts zijn sensoren ingebouwd om temperatuur en uitharding (‘rijpheid’) continu te monitoren, zodat we onderbouwd, proactief kunnen sturen op kansen voor de planning van de navolgende werkzaamheden. Vervolgens worden er 2 tanks geplaatst in een zandbed, dat conform de voorwaarden van de EEMUA wordt aangebracht. Na een uitgebreide testprocedure zullen de bullets volledig ingepakt worden met het speciale zand.

Om de doorlooptijd te minimaliseren en de beschikbaarheid maximaal te vervroegen worden de basic engineering, de detailengineering parallel aan de productie opgepakt. Om deze aanpak controleerbaar LEAN te maken en te houden zijn deze werkzaamheden verdeeld in 3-tal (scrum-achtige) fases. Het raakvlakkenmanagement wat inherent is aan deze aanpak wordt door BLM en andere alliantie partners verzorgd. Met deze integrale, innovatieve aanpak zorgen we ervoor dat er eerder begonnen kan worden met het aanbrengen van de piping, electrical & instrumentation.

MCM 23082303164
MCM 23082201013
MCM 23082303111
MCM 23082201142

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777