We zijn ons bewust dat de activiteiten binnen BLM impact kunnen hebben op het milieu. Die impact willen we zoveel mogelijk reduceren. Dat doen we door in te zetten op energiebesparing, duurzaam inkopen, een milieubewust leaseautobeleid, het scheiden van bouwafval en het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu. 

 

Binnen BLM maken we toekomstbestendig werk. Om dat te kunnen blijven doen, ontzien we het milieu zoveel mogelijk. We passen slimme en duurzame oplossingen toe die positief bijdragen aan een schonere leefomgeving. Denk hierbij aan cradle-to-cradle-toepassingen, waarbij grondstoffen opnieuw worden verwerkt in nieuwe producten. Of het gebruik van milieuvriendelijke producten in ons werk. Ook dragen we met innovatieve bouwmethoden bij aan de circulaire economie, waarin we grondstoffen optimaal hergebruiken. Tegelijkertijd maken we medewerkers bewust van het feit dat ze eenvoudig hun steentje kunnen bijdragen op het gebied van duurzaamheid. Zo denken we met z’n allen na over hoe we verspilling tegen kunnen gaan of hoe we producten en mensen op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen vervoeren.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@blmwegenbouw.nl

Telefoon: 0475 - 567777